Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Opis systemu solarnego:

Kolektory próżniowe DS 30 (2 szt.) podgrzewają wodę użytkową dla 7 osób. Podstawowym źródłem ogrzewania domu jest kominek a wody grzałka elektryczna – umieszczona w zbiorniku solarnym. Zbiornik 500 L został połączony z istniejącym 200 L zbiornikiem wyposażonym w jedną wężownicę. Zimna woda wpływa do mniejszego zbiornika 200 L, a on zasila zbiornik solarny 500 L.  Górna wężownica zbiornika solarnego została spięta ze zbiornikiem 200 L, który pełni rolę magazynu nadmiary ciepła a zarazem chłodnicy. Gdy temperatura w zbiorniku solarnym, przekroczy zadaną temperaturę (65ºC) uruchamia się pompa, która „przerzuca” nadmiarowe ciepło do mniejszego zasobnika.

Kolektory próżniowe DS 30 x 2 – założenia projektowe:

Wykorzystanie istniejącego zbiornika niesie za sobą następujące korzyści:

  1.  Temperatura w zbiorniku rzadko przekracza 70ºC a zatem system solarny pracuje na mniejszej różnicy temperatur kolektor/ otoczenie co skutkuje wyższą sprawnością.
  2.  Uzyskujemy więcej ciepłej wody (500 + 200 L) co przekłada się na większe oszczędności
  3. Wykorzystanie zbiornika 200 L jako chłodnicy znacząco redukuje możliwość przegrzania się glikolu w systemie solarnym.

Ekspozycja domu względem południa:

Dom odchylony o 35º na wschód względem południa – lekko zacieniony od strony zachodniej.  Kąt nachylenia dachu ok. 50º

Każda rura (absorber) w kolektorze została obrócona o ok 15º w kierunku południowym

Zestaw solarny:

DEPSOL DS 60.500

  • Kolektory próżniowe DS 30 x 2  rury Narva
  • Zbiornik solarny 500 L dwie wężownice Austria Email HT ERMR
  • Grupa pompowa Taconova – podwójna z pompą Wilo
  • Sterownik solarny Prozeda
  • Naczynie przeponowe 35 L
  • Rura karbowana DN 16 w izolacji HT 13 mm

Na skróty: